Novinky

Prachař: ŘSD bude mít nového ředitele během několika dnů (Hyde Park ČT 24)

Pátek, 31. říjen 2014

Ministr dopravy Antonín Prachař v příštích dnech jmenuje nového generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic. Rozhoduje se mezi dvěma kandidáty, řekl ministr v Hyde Parku ČT24. Nepůjde podle něj o nikoho z 28 lidí, kteří se přihlásili do výběrového řízení, neboť z těchto uchazečů ministra nikdo nezaujal. Množství těch, kteří by podle Prachaře byli vhodní kandidáti, naopak jeho nabídku odmítlo.

Po neúspěšném výběrovém řízení na nového šéfa organizace, která staví nové dálnice a pečuje o silnice první třídy, oslovil ministr dopravy na dvě desítky lidí, které považoval za vhodné kandidáty, většina ho však odmítla. Nakonec má na výběr ze dvou lidí a přislíbil, že "v řádu dnů" jednoho z nich skutečně jmenuje. "Jsou to lidé, kteří pracovali v komerční sféře. Jeden z nich pracoval ve společnosti, která dodávala do podniku, jenž pracoval pro ŘSD, určité typy izolačních hmot nebo komponentů. Druhý je člověk, který dlouho pracoval v zahraničí, pracoval u stavebních společností, má bohaté zkušenosti spíše ekonomického zaměření," popsal Antonín Prachař. Ani jedním z kandidátů není současná pověřená ředitelka Soňa Křítková. Ta podle ministra nemá vhodnou kvalifikaci k tomu, aby ŘSD dlouhodobě vedla. "Soňa Křítková má vystudovanou mediální komunikaci. Není to manažer v oblasti stavění. Tam musí být stavař nebo investor," podotkl.

Nezájem lidí, které Prachař oslovil, je podle něj důsledkem nejistého postavení ředitele ŘSD, kterého může ministr kdykoli odvolat, či obav z příliš velké odpovědnosti. "Druhá věc je, že ti lidé říkají, že ta organizace nemá nejlepší lesk," poukázal host Hyde Parku ČT24.

Úkoly pro nového ředitele: Váhání nad D3, sanace D8 i oprava zvlněné D1

Nový šéf státních silničářů dostane na starost množství akcí, z nichž některé jsou v plném proudu, jiné naopak na mělčině a na proud již dlouho marně čekají. K nim patří některé úseky dálnice D3 v jižních Čechách, kde má dálnice posloužit nejenom k rychlému spojení krajského města s Prahou, ale také s Lincem, kam dnes vede nebezpečná silnice proslulá například tragédií u Nažidel. Podle ministra Prachaře je možné očekávat dostavbu dálnice D3 (popř. rychlostní silnice R3) na hranice do roku 2022, konkrétní termín však uvést nechce. Znemožňují to podle něj zejména průtahy při výběru dodavatelů. "Na třech úsecích dálnice D3 nebyla hodnotící komise poté, co se to vrátilo s ÚOHS, schopna rozhodnout o nejvýhodnější nabídce. Je to dané důsledkem zákona o zadávání veřejných zakázek," řekl ministr.

Další "věčně nedokončenou" dálnicí je tah D8 přes České středohoří. I když jeho dostavba loni po letech úředních a soudních tahanic začala, brzy vše zkomplikoval sesuv půdy u Litochovic nad Labem. Ministerstvo zatím chystá sanaci, její první fázi chce zadat bez výběrového řízení firmě, která v minulosti vysoutěžila stavbu celé dálnice. Ministr je přesvědčen, že se tak podaří minimalizovat zpoždění, ačkoli uznal, že plánovaný termín dokončení v roce 2016 není reálný. "Tato dálnice by mohla být hotova v první polovině roku 2017," nastínil Antonín Prachař.

Antonín Prachař o D47: "Stavba nikdy nebyla pořádně řízena. Byl tam nějaký zmocněnec, pak tam byla majetková komise. Komise byla podle statusu poradní orgán generálního ředitele, přitom činila některá rozhodnutí sama o své vůli."

Firmou, která by měla zakázku od ministerstva dostat, je Eurovia. Ta se současně se státem a ŘSD pře o jinou stavbu – ta se jmenovala D47, od otevření je značena jako D1. Její zvlnění v Ostravě je podle ministra dopravy především dědictvím někdejšího vedení ŘSD, které stavbu převzalo, přesto je Prachař přesvědčen, že by stavbaři měli uznat reklamaci a dálnici opravit. K tomu směřovala i ministrova schůzka s představiteli mateřské Eurovie, kvůli které Prachaře kritizoval premiér Bohuslav Sobotka, neboť předem neinformoval vládu. Ministr odmítl, že by šlo o tajné setkání, jeho výsledkem má být dokument, ve kterém Eurovia navrhne další postup. "Jedině zhotovitel ví, jakým způsobem to stavěl a jakým způsobem se to má opravit," řekla hlava dopravy v Česku.

 

 

   

Sankce Kostelci nad Orlicí za rozdělení veřejné zakázky potvrzena (Deník veřejné správy)

Středa, 29. říjen 2014

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž byla městu Kostelec nad Orlicí uložena pokuta ve výši 200 tisíc korun za správní delikt spočívající v uzavření dvou smluv na stavební a montážní práce provedené na víceúčelové herně a sportovním klubu v Kostelci nad Orlicí. Zadavatel tímto postupem rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod zákonem stanovené finanční limity pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, a v důsledku toho nedodržení postupu stanoveného zákonem, neboť veřejná zakázka nebyla zadána v zadávacím řízení. Rozhodnutí již nabylo právní moci.
Pro určení, zda se jedná o jednu či více veřejných zakázek je rozhodný předmět požadovaných stavebních prací a posouzení existence místní, časové, urbanistické, věcné, technologické a funkční souvislosti plnění. Zadavatel zahájil s dvou, resp. tříměsíčním odstupem dvě výběrová řízení, s výzvou k podání nabídek oslovil téměř shodný okruh dodavatelů a následně podepsal se stejným uchazečem vybraným v obou výběrových řízeních dvě smlouvy o dílo. Stavební práce probíhaly v jednom objektu – na Stadionu Mládeže v Kostelci nad Orlicí, byla zpracována pouze jedna projektová dokumentace a obě veřejné zakázky měly shodný koncový termín. Jednalo se tedy o jeden urbanistický celek, jehož výstavba byla realizována na jednom místě a čase. Prokázána byla i věcná, technologická a funkční souvislost, neboť obě veřejné zakázky byly realizovány stejným dodavatelem, určité druhy stavebních a montážních prací byly zahrnuty v předmětu plnění obou veřejných zakázek a mohly tedy být prováděny současně. Veřejná zakázka jako jeden celek s předpokládanou hodnotou přesahující dle uzavřených smluv o dílo 6,6 milionu korun byla tudíž podlimitní veřejnou zakázkou, kterou zadavatel byl povinen zadat v některém ze zadávacích řízení v souladu se zákonem. Rozdělením zakázky se zadavatel vyhnul své povinnosti vyplývající ze zákona. Nelze vyloučit, že v rámci transparentně uskutečněného zadávacího řízení by zadavatel obdržel i jiné, pro něj výhodnější nabídky.
Rozhodnutí předsedy se zabývá všemi námitkami rozkladu a zdůrazňuje, že prvostupňové rozhodnutí obsahuje dostatečné odůvodnění a netrpí žádnými nedostatky, které by mohly způsobit jeho nepřezkoumatelnost. Nedodržení postupu při zadávání veřejné zakázky podle zákona omezuje nebo zcela vylučuje soutěžní prostředí. Skutečnost, že zadavatel provedl výběrová řízení a vyzval tak alespoň omezený okruh uchazečů k podání nabídek, je polehčující okolností, nicméně nemůže nahradit zadávací řízení učiněné podle zákona, které mělo být uskutečněno.
 

Šéf protikorupční policie: Ať je to jako v Americe. Přijdeme a vezmeme si případ (Parlamentní listy)

Pondělí, 27. říjen 2014

Protikorupční policie je zahlcena případy, a tak nemůže získávat v terénu informace o chystaných zločinech. Její nový šéf Jaroslav Vild proto chce, aby se mohla sama rozhodnout, jestli je případ skutečně velmi závažný a začne na něm pracovat, nebo jestli jej předá běžné kriminálce.

„Asi tak jako v Americe: My jsme z FBI a ten případ si přebíráme,“ řekl Vild v rozhovoru pro pondělní Hospodářské noviny.

Protikorupční policie nestíhá sledovat podezřelé veřejné zakázky

Podle listu totiž protikorupční policie nyní řeší 240 případů a detektivové tak nestíhají například získávat informátory nebo sledovat podezřelé veřejné zakázky. „Protože hlavně u úplatků nebo zmanipulovaných tendrů je pro policisty klíčové o případu vědět co nejdříve,“ upozornil list s tím, že poté musejí policisté aktéry sledovat, nasadit odposlechy a mít hned také přístup k dokumentům. „Zpětně se taková trestná činnost těžce prokazuje. Musíme u těch událostí být včas,“ vysvětlil deníku Vild.

Ten prý prosazuje takový model práce protikorupční policie, kdy by do její sítě mohl spadnout například i starosta malé vesnice, kdyby pro protikorupční detektivy byla kauza důležitá třeba tím, že v ní jde o stamilionové dotace. Nebo kdyby jim vyšetřování mohlo pomoci objasnit některé jiné případy spjaté například s vysokými politiky.

Před soudem pomohl usvědčit svého kolegu

Vild se z role řadového policisty v Plzni postupně vypracoval na okresního a krajského vyšetřovatele a postupně přes funkci ve vedení policie na Karlovarsku až na protikorupční jednotku. Pracoval spíš v ústraní, na stránky novin se dostal před šesti lety, kdy jeho svědectví před soudem usvědčilo jeho kolegu z plzeňské expozitury protikorupční policie. „Detektiv Vildovi nabídl, aby nechal plavat případ podnikatele podezřelého z daňových úniků – slíbil mu za to 100 tisíc a dostudování vysoké školy,“ uvedl list.

 

 

Nejvyšší pokuta od ÚOHS za veřejnou zakázku. Platit mají České dráhy (Parlamentní listy)

Pátek, 24. říjen 2014

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil Českým drahám pokutu, která státnímu podniku řádně provětrá jeho peněženku. Za nezákonný nákup vlaků Railjet od společnosti Siemens bude muset zaplatit pokutu v řádech desítek milionů korun. Další miliony bude muset převést na účet ÚOHS za pronájem lokomotiv Taurus, které soupravy tahají. Informovala o tom Česká televize.

Státní dopravce původně plánoval nakoupit šestnáct vlaků Railjet. Později své rozhodnutí přehodnotil a snížil počet objednaných souprav na patnáct kusů, ovšem s jinými parametry, než jaké požadoval v původní zakázce. Místo nového výběrového řízení pak zakázku zadal ve zjednodušeném řízení bez soutěže, což odůvodnil tím, že jen rozšířil rozsah původní zakázky, tudíž není třeba vypisovat nové výběrové řízení.

S tím nesouhlasí ÚOHS, který tvrdí, že se podmínky zakázky změnily natolik, že šlo v podstatě o novou zakázku a pro její zadání v jednacím řízení bez uveřejnění tedy nebyly naplněny zákonné podmínky. „O dodatečné dodávky nejde, neboť původní zakázka zněla na 16 sedmivozových souprav, zatímco v přezkoumávané zakázce to je 15 souprav, z toho 7 sedmivozových a 8 osmivozových, které se navíc významně odlišují od specifikace původních souprav," uvedl pro ČT mluvčí úřadu Petr Rafaj s tím, že tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější zakázky.

I proto udělil úřad tak vysokou pokutu. Podle informací České televize je to nejvyšší pokuta udělená antimonopolním úřadem v oblasti veřejných zakázek.

Další dvoumilionovou pokutu udělil ÚOHS Českým drahám za pronájem lokomotiv Taurus z let 2009-2013. Za letošní pronájem přitom podle ČT dostaly ČD už dříve pokutu jeden milion korun a zákaz plnění smlouvy. „Smlouvy nebyly zadány v některém ze zákonem stanovených druhů zadávacího řízení. Proti rozhodnutí již byl podán rozklad, o němž se bude rozhodovat ve druhostupňovém řízení," dodal Rafaj.