Novinky

ČÚZK POŘÍDIL REGISTR V NETRANSPARENTNÍ ZAKÁZCE (ÚOHS)

Středa, 17. září 2014

Český úřad zeměměřičský a katastrální nepostupoval při zadávání veřejné zakázky „Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – implementace řešení“ v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. K tomuto závěru dospěl v prvostupňovém správním řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a za zjištěná pochybení uložil zadavateli sankci ve výši 300 000 Kč. Předseda ÚOHS Petr Rafaj nyní zamítl podaný rozklad a prvoinstanční rozhodnutí potvrdil.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (dále jen ČÚZK) v zakázce za téměř 350 000 000 Kč bez DPH stanovil netransparentní způsob hodnocení nabídek a rovněž správným způsobem neuveřejnil změnu zadávacích podmínek. Obě pochybení mohla mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

K porušení zásady transparentnosti došlo v hodnocení nabídek, konkrétně u dílčího hodnoticího kritériaTechnická úroveň nabízeného řešení, kterému zadavatel přiřadil z hlediska celkového hodnocení rozhodující váhu 60 %. Z dokumentace o veřejné zakázce však nebylo patrno, jakým způsobem bude zadavatel v tomto dílčím hodnotícím kritériu nabídky hodnotit, neboť byly uvedeny pouze obecné charakteristiky typu „úroveň pochopení problematiky, kvalita, komplexnost, hloubka a detailnost“. Potenciální uchazeči o zakázku nemohli mít na základě takto nastavených hodnoticích podmínek jasnou představu o způsobu hodnocení a preferencích zadavatele a zadávací řízení tedy není možno označit za transparentní.

ČÚZK rovněž v průběhu zadávacího řízení pozměnil požadavky na technické kvalifikační předpoklady, když změnil původní požadavek na osvědčení uchazeče pro stupeň utajení Důvěrné na stupeň Vyhrazené. Uvedenou změnu dal zadavatel na vědomí pouze uchazečům, kteří si již vyžádali zadávací dokumentaci, avšak neuveřejnil opravný formulář oznámení o zakázce, jak při úpravě zadávacích podmínek požaduje zákon.

 

MMR: STATISTIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA E-TRŽIŠTÍCH ZA 1. POLOLETÍ 2014

Středa, 17. září 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo statistický přehled o všech veřejných zakázkách realizovaných na elektronických tržištích veřejné správy za první pololetí letošního roku, který obsahuje údaje o počtech a finančních objemech veřejných zakázek zde realizovaných včetně srovnání se stejným obdobím roku 2013.

Na e-tržištích bylo od ledna do června 2014 zahájeno více než 25 700 zadávacích řízení, což představuje 13% meziroční nárůst. Celková předpokládaná hodnota zahájených veřejných zakázek se zvýšila o 38 % (z 2,2 na 3,2 mld. Kč bez DPH).

Největší meziroční nárůst na e-tržištích zaznamenaly zahájené zakázky na stavební práce, a to co do počtu (+ 21 %) i předpokládané hodnoty (+ 79 %). V kladných číslech se pohybují i zadávací řízení na dodávky a služby. Jedním z vlivů na rostoucí objemy zahájených zakázek na e-tržištích je patrně zvýšení zákonných limitů pro podlimitní veřejné zakázky na dva miliony Kč u dodávek a služeb a šest milionů Kč u stavebních prací.

Více než 16 tisíc zadaných zakázek (s předpokládanou hodnotou minimálně 5 tis. Kč) znamená pro e tržiště meziroční nárůst o 9 % na počtu a 45 % na celkové smluvní ceně, která dosahuje téměř 1,8 mld. Kč bez DPH.

Nejpoužívanějším zadávacím řízením je stále otevřená výzva se zhruba 50% podílem na počtu i finančním objemu zadaných zakázek s předpokládanou hodnotou dosahující minimálně 5 tis. Kč.

Statistika vychází z dat evidovaných k 7. 7. 2014 v Informačním systému o veřejných zakázkách, který shromažďuje informace o veřejných zakázkách od všech provozovatelů e-tržišť.

 

 

‚Chobotnice z Vltavy‘: tajný kartel měl své lidi v komisích i u administrátorů (lidovky.cz)

Středa, 17. září 2014

Čerstvý úlovek protikorupční policie odhalil podrobnou anatomii podvodů při stavebních zakázkách. Jak informovaly Lidovky.cz, kvůli tendrům v hodnotě 666 milionů korun rozdali kriminalisté 18 obvinění, a to i manažerům největších stavebních firem v Česku. A díky odposlechům podrobně popsali triky, pomocí kterých si korupční chobotnice zakázky obstarávala.

Vše podstatné policie vepsala do osmdesátistránkového sdělení obvinění, se kterým se server Lidovky.cz seznámil. Za hlavní strůjce podvodů označili stavaře Ondřeje Vithu a Jaroslava Švece z firmy Betvar. „K trvalé či příležitostné spolupráci získali osoby ovládající obchodní společnosti (Rovina, Metrostav, Eurovia, Geosan Group ad.), s nimiž opakovaně sjednávali utajené kartelové dohody,“ píší policisté.

Firmy sice předstíraly, že si konkurují, předem se však dohodly, kdo se stane vítězem tendrů, které ve většině vypsal státní podnik Povodí Vltavy, kde měl kartel také svého člověka. Kriminalisté zmapovali sedm takto zmanipulovaných zakázek v hodnotě 666 milionů korun. Server Lidovky.cz vybral tři z nich, které ilustrují, jak korupční síť fungovala.´

1. Jak je důležité mít Jarského

Klíčovou roli v tendru na zabezpečení vodní nádrže Suchomasty před povodněmi za více než 40 milionů korun sehrál Čeněk Jarský, stavební expert a profesor na ČVUT v Praze. Na jedné straně byl odborníkem hodnotící komise, na druhé se ale sám podílel na přípravě podkladů firmy Geosan Group, která měla na zakázku spadeno. To však zatajil.

Mezitím Ondřej Vitha a další lidé z firmy Geosan Group vyjednávali s konkurencí. Chtěli po firmách, aby podaly méně výhodné nabídky než bude ta jejich. Že by z toho firmy měly finanční prospěch, kriminalisté neuvádí. Na oplátku tak manažeři zřejmě nabízeli, že v jiném tendru zase sehraje roli křoví jejich firma.

Snaha se vyplatila. "Dosáhli dohody o výši nabídkových cen se všemi uchazeči," stojí v policejním protokolu. S jedinou výjimkou. I s tímto konkurentem se však utajený kartel dokázal vypořádat. Cena totiž nebyla jediné kritérium, šlo také o způsob zpracování stavebního plánu.

To byla chvíle pro člena komise Jarského, neboť ten samozřejmě nejlépe ohodnotil plán firmy Geosan Group, který sám zpracoval. Firma se tak rázem bodově dostala před konkurenční podnik a zvítězila. Po zásahu policie však Povodí Vltavy tendr zrušilo. Server Lidovky.cz Jarského kontaktoval, ten se však odmítl o své roli v zakázce bavit.

2. Podvod začíná u administrátora

O vítězi veřejné zakázky na zvýšení bezpečností nádrže Pilská na Vysočině rozhodl podvod, ke kterému se uvolil administrátor tendru, Stavitelství KOMA. Ten totiž vypustil CD s podklady k zakázce za 25 milionů o tři týdny dříve, než jej dostali ostatní uchazeči, a dal tím čas ke vzniku dalšího utajeného kartelu.

Privilegovaně se k CD dostal Petr Kučera z firmy VHS Bohemia, která okamžitě začala zpracovávat nabídku. Další lidé se pak pustili do zpracování konkurenčních firem. Konkrétně Jaroslav Švec a Jaromír Kálal z firmy Betvar, která o zakázku také usilovala, ovšem jen „na oko“. „Zařídili, že nabídky společností Betvar a Metrostav byly zpracovány s vyššími nabídkovými cenami, než byla cena VHS Bohemia,“ uvádí kriminalisté.

Z pěti oslovených firem nakonec podaly nabídku právě pouze tři výše jmenované. Zřejmě i díky tomu, že se k zadávací dokumentaci dostaly oproti ostatním s předstihem. O vítězi tak bylo rozhodnuto. Ani VHS Bohemia se ale neradovala dlouho, i tentokrát Povodí Vltavy po upozornění policií soutěž zrušilo.

3. Chyba za miliony

Podobný scénář, ovšem tentokrát s jiným závěrem, než jeho tvůrci zamýšleli. Zakázku s názvem Revitalizace Tachlovice za 23,5 milionu korun měla podle zákulisních her získat tentokrát už zmíněná firma Betvar, v níž figurují zmíněný Vitha či Švec.

Domluvu s konkurencí ještě jistil zaměstnanec této firmy Petr Vaniš, který „byl pro všechny případy připraven k úpravě nabídky společnosti Betvar po jejím odevzdání“. Měli totiž dohodu s administrátorem, firmou Valldemossa. V předvečer otevírání obálek to ale vypadalo, že jde vše podle plánu, a nabídka Betvaru za 18,5 milionu bez DPH se tak už neměnila.

Příštího dne však nastal problém. Firma Strabag podala nabídku výrazně nižší, za 10,8 milionu. Odposlechy obratem zaznamenaly chaos. Švec navrhoval, že zajistí vyloučení firmy pro mimořádně nízkou cenu. Vitha zas přislíbil dojednat, že se Strabag neodvolá. „Současně připustil svůj podíl na tomto problému, neboť nepředal společnosti Strabag potřebné informace včas,“ zaznamenali policisté.

Nakonec ale nepomohlo ani jedno. Strabag svou nabídku obhájil a komise firmě zakázku přiklepla. I do třetice však byla veřejná zakázka kvůli podvodům v pozadí zrušena.

 

 

Opravu tunelu v Brně vyhrála firma s jedním zaměstnancem. Prověřím to, slíbil ministr (ihned.cz)

Pondělí, 15. září 2014

Na poslední chvíli vybralo Ředitelství silnic a dálnic firmu, jež má opravit brněnský Pisárecký tunel. Zakázku získala firma Lamtech CZ, kterou vlastní Petr Spilka, otec golfistky Kláry Spilkové. Společnost ale nemá ani zaměstnance, ani zkušenosti. Do konce roku musí mít Pisárecký tunel v Brně, jedna z hlavních propojek mezi městem a dálnicí, nové zabezpečení.

Už rok a půl tam pořádně nefunguje systém varování před nehodou a hrozí, že se tunel bude muset úplně zavřít. Na poslední chvíli nyní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybralo firmu, která má dosluhující technologii tunelu vyměnit. V soutěži, omezené předem na vytipované zájemce, získala zakázku za 31 milionů společnost Lamtech CZ – firma s jedním zaměstnancem. Podmínky tendru přitom přikazují, že vítěz musí klíčové práce na důmyslném systému zabezpečení provést sám, tedy bez subdodavatelů. "Já to nevím, ověřím si to," řekl HN ministr dopravy Antonín Prachař (ANO).

Nic neřekneme, není podepsáno

Pisárecký tunel je už od loňska úředně v havarijním stavu. Zastaralý je počítačový mozek, jenž vysílá varování řidičům, když se v tunelu stane nehoda. Experti za nespolehlivé označili také ventilátory, které by měly odvádět kouř při požáru. Ředitelství silnic a dálnic si na výměnu zabezpečení vybralo koncem srpna firmu Lamtech CZ. Jenže podle informací z veřejných databází na to zřejmě nemá lidi ani zkušenosti. "Já se vám k tomu nechci vůbec vyjadřovat," reagoval majitel Petr Spilka, mimochodem otec nadějné české golfistky Kláry Spilkové. A Ředitelství silnic a dálnic zase vzkázalo, že na papíře ještě zakázka není přidělená – ještě zbývají lhůty na námitky. "S ohledem na to nebudeme poskytovat žádné informace," reagovala mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Lamtech CZ měl loni podle účetní závěrky obrat 4,8 milionu, rok předtím to bylo 124 tisíc korun. Firemní dokumenty ukazují, že si drží jednoho zaměstnance; náklady na něj firma loni spočítala na 204 tisíc korun. Podle serveru Vsechnyzakazky.cz zatím firma vyhrála tři veřejné tendry. Pro středočeský Kostelec u Křížků pracovala na nových chodnících, opravě náměstí a budovala nový přístřešek na autobusové zastávce. Byla to zakázka za 16 milionů. Tou druhou, tentokrát za 11,3 milionu od Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, je přestavění autodílny na archiv. Na webu Lamtech CZ uvádí, že se zaměřuje na "instalaci datových center, certifikovaných datových komor a trezorů pro uložení datových médií". A mezi reference si řadí například stavební nebo elektro práce pro nemocnice či úřady – většinou za ceny od desítek tisíc do tří milionů. Na podrobnosti se majitele firmy Spilky není možné zeptat, protože je podle svých slov vázaný mlčenlivostí.

Ministr: Zdrželi nás úředníci

Kvůli havarijnímu stavu tunelu chtěl dát zakázku bez soutěže už loni ministr Zdeněk Žák. Když vznikla začátkem roku nová vládní koalice, tendr se změnil na otevřený. Ale v létě ho zastavil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. "Neuvěřitelné, s tím jsem se setkal poprvé. Napsali jsme, že písemné nabídky budou doručeny osobně nebo poštou. Ale to je prý netransparentní. Vyčetli nám, že to mělo být i elektronicky nebo prostřednictvím kurýrních služeb," vysvětlil ministr Prachař. ŘSD, které pod Prachaře spadá, tak zakázku pod časovým presem vypsalo znovu. Ale už jako takzvané jednací řízení bez uveřejnění. Zatímco tedy předtím se mohl přihlásit kdokoli, nově státní podnik oslovil přímo čtyři firmy. U otevřené soutěže také byly podmínky pro účast, u té uzavřené však odpadly. A firma Lamtech CZ nakonec nabídla nejnižší cenu – přibližně 31 milionů. Opravu tunelu s ministrem nedávno řešil i jihomoravský hejtman Martin Hašek (ČSSD). Kdyby se totiž měl tunel úplně zavřít, doprava v Brně by nejspíš zkolabovala. Dohodli se, že tunel se bude modernizovat za provozu. Stále je tady ale výjimka z předpisů, kterou má tunel jen do konce roku. "Aby se mohla prodloužit, musela by se nejdřív vést složitá jednání," řekla Věra Hoderová, šéfka brněnského závodu ŘSD.

 

Chládkův úřad zamrzl v čase, vrátil se od počítačů k papírům (aktuálně.cz)

Pondělí, 15. září 2014

Kvůli zpackané zakázce musí úředníci na ministerstvu školství již tři roky zpracovávat agendu ručně. Pomáhal jim sice specializovaný program, policejní vyšetřování ale zastavilo jeho používání.

Na ministerstvu školství se vrátili do minulého století. Zní to zvláštně, ale úředníci ze sekce programů pro vědu a výzkum nuceně opustili počítače a dokumenty zpracovávají ručně namísto dnes již naprosto běžné elektronické verze. Může za to nevydařená zakázka na nový počítačový program za dvacet milionů, o kterou se začala kvůli podezření z manipulace již před třemi lety zajímat policie. Přestože soudce její práci nakonec ostře zkritizoval a obžalované aktéry minulý týden osvobodil, mají na úřadu ministra Marcela Chládka (ČSSD) stále potíže. Agendu, kterou dříve zpracovával specializovaný program, musí úředníci nyní dělat ručně. "Co jsme dříve měli hotové za pět minut, zpracováváme dvě nebo tři hodiny," uvedla jedna z pracovnic postiženého odboru. Nepřála si ale zveřejnit jméno, nemá totiž oprávnění hovořit s novináři.

 

Pozor, odposlechy!

Program přitom ministerstvo mělo od firmy eProjekty k dispozici již od roku 2007 a bylo s ním i podle tehdejších vyjádření svých představitelů nadmíru spokojeno. Jenže v listopadu 2011 končila platnost licencí a muselo vše znovu vysoutěžit. Tendr ale zhatila policie. Detektivové totiž v jiné kauze odposlouchávali jednoho z aktérů tendru – majitele firmy Terciér Tomáše Krause, jehož společnost pro obce a úřady připravuje veřejné zakázky. Kraus sám je stíhán v obřím případě zmanipulovaných zakázek za stamiliony korun. V odposleších Krause policie narazila na to, jak se s ním domlouvá majitel firmy eProjekty Josef Hájek na zmanipulování zmíněné soutěže naministerstvu školství tak, aby ji vyhrál právě on. A do telefonu říkal, že dokáže v krajním případě i zařídit výměnu doručené nabídky, pokud by nebyla nejnižší.

Policie následně zatkla a obvinila nejen Hájka a Krause, ale i ministerskou úřednici Světlanu Trojanovou, která byla blízkou přítelkyní Hájka a měla přípravu zakázky na starosti. Kraus s Trojanovou nakonec skončili u soudu s obviněním ze zneužití pravomoci úřední osoby a sjednání výhody při zadání zakázky. Hájek se přitom procesu nedožil; v roce 2012 zemřel.

 

Všichni chtěli, aby pokračoval

Případ dostal na stůl pražský soudce Libor Vávra, který minulý týden oba dva obžalované zprostil obžaloby. Podle Vávry diletantským způsobem selhala policie, která si celý případ „odvodila“ pouze z odposlechů, aniž by shromáždila další důkazy. Trojanová prý navíc víceméně jen plnila pokyny nadřízených. "Vedoucí pracovníky nikdy kriminálka nepodezírala, ani neobešla. Odposlechy zachycují pouze důsledek pokynů v rámci ministerstva," zkritizoval soudce policii v odůvodnění osvobozujícího verdiktu. "Je evidentní, že to byl produkt, který se osvědčil a byl dál poptáván," okomentoval soudce předmětný software. "Všichni chtěli, aby pokračoval. Kromě ministra Dobeše, který nechtěl podepsat nic, a proto se to stále vracelo," dodal Vávra, který poukázal i na alibismus nadřízených Trojanové – od vedoucích oddělení až po náměstka - před soudem. "Bylo až dojemné sledovat ty, kteří pobírají vysoké prostředky, ale snaží se přesvědčit soud, že oni za nic neodpovídali," podotkl. Podle Vávry se ani neprokázalo, že by – jak tvrdila obžaloba – byla odhadovaná cena zakázky 20 milionů předražená. Znalec oslovený soudem naopak došel k tomu, že byla pro ministerstvo velmi výhodná. "Nechápu, proč do toho vůbec vstupovalo trestní řízení – za této situace dovozovat úmysl obžalovaných způsobit škodu není možné," uzavřel soudce.  Zproštění ještě není pravomocné, státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání.

 

Důležitý a neocenitelný…

Paradoxní je, že systém, který si všichni předtím pochvalovali, si ministerstvo znovu nepořídilo a úředníci už více než dva roky dělají vše ručně a mnohem složitěji. Platnost licence sice na krátkou dobu prodloužilo ministerstvo dodatkem, ale počátkem roku 2012 muselo program zcela přestat používat. "V případě jejího dalšího prodlužování (licence) by byl flagrantním způsobem porušen zákon o veřejných zakázkách," přiznala mluvčí resortu Klára Bílá. Podle Bílé se chybějící systém negativně projevil. "Ukončení smlouvy přineslo zvýšení administrativní zátěže jednotlivým pracovníkům ministerstva," připustila Bílá, podle níž elektronická aplikace spravující projekty vědy a výzkumu citelně chybí. "Je důležitá a neocenitelná jak pro ulehčení práce od rutinní administrativní zátěže pracovníků ministerstva, tak pro zvýšení komfortu pro uchazeče o podporu a pro řešitele projektů," dodala Bílá. Podotkla však, že úředníci práci zatím zvládají v současném počtu a s posílením týmu se v nejbližší budoucnosti nepočítá.

 

Opravdu chybí?

Ministerstvo navíc zatím nebude ani vypisovat soutěž na nový program. Resort totiž podle Bílé zvažuje pořídit jednotný systém pro více agend. "Je proto třeba provést důkladné analýzy prostředí a požadavků jednotlivých poskytovatelů," vysvětlila mluvčí.