Novinky

Transparency International: České cyklostezky nejsou dražší než v jiných zemích (ČT24)

Pátek, 27. únor 2015

Analýza Transparency International neprokázala, že by byla stavba cyklostezek v Česku předražená. Výstavba jednoho kilometru u nás stojí v průměru 2,3 milionu korun, což je ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi průměrná cena. Analýza zkoumala celkem 14 projektů financovaných z EU za 400 milionů Kč, celkem šly na stavbu cyklostezek v posledním programovém období dvě miliardy.

"U cyklostezek jsou často vidět pouze excesy, například drahé mosty. Obecně se však česká cyklostezka nevymyká v ceně za kilometr ani v jiných cenových ukazatelích," konstatoval na brífinku právník Petr Leyer z Transparency International.

Analýza nebyla zaměřena na žádný konkrétní kraj a ukázala, že jsou mezi jednotlivými zadavateli rozdíly: "V mnoha případech lze postupovat lépe a mohlo by být dosaženo větší úspory, pokud by zadavatel zvolil přiměřené kvalifikační předpoklady a vhodný typ řízení," dodal Petr Leyer. V takovém případě pak totiž cena zakázky klesla až na 60 nebo 50 % původního odhadu.

K nejlevnějším tak patřila Kladenská cyklostezka, jejíž cena se z předpokládaných 21 milionů snížila na 10,8 milionu korun. Naopak u dvou zakázek byly podle Ti nepřiměřené kvalifikační předpodklady - šlo o cyklostezku Rokytka a Hradec nad Moravicí - v těchto případech přesáhla vysoutěžená cena předpokládanou hodnotu zakázky.

Další oblastí, na které by se pak v rámci veřejných zakázek dalo ušetřit, jsou právní služby. Na část zakázek si totiž zadavatelé najímají administrátory – kvůli údajně složitému vyřizování zakázek. Pokud se ale na právní služby vypíše otevřené výběrové řízení, pak nabízená cena klesá.

Vládní zmocněnci: Třetina neměla standardní pracovní smlouvu

Transparency International se také zaměřila na vládní zmocněnce: třetina ze zhruba čtyř desítek zmocněnců neměla v posledních pěti letech uzavřenou standardní pracovní smlouvu. Za svou práci dostávali až 165 tisíc korun měsíčně, náplň jejich práce však nebyla vždy jasně vymezena.

O funkcích vládních zmocněnců se někdy v médiích hovoří jako o trafikách pro neúspěšné politiky. Z analýzy TI vyplynulo, že z celkového počtu 43 zmocněnců bylo dříve v politice 11 z nich, včetně bývalých ministrů Karla Kühnla, Petra Mareše nebo Jiřího Ciencaly.

Šéf Transparency International David Ondračka upozornil, že by se po příštích krajských volbách mohla znovu opakovat situace, kdy budou do těchto postů dosazování neúspěšní politici. TI proto navrhuje stanovit jednotný statut zmocněnce ve struktuře ústřední státní správy, zveřejňovat obsazení těchto pozic a náplň práce a publikovat zprávy o aktivitách zmocněnců s cílem zamezit spekulacím o jejich vytíženosti.

 

Zadávání veřejných zakázek se změní, zvýší se limit pro vícepráce (Český rozhlas)

Čtvrtek, 26. únor 2015

Zadávání veřejných zakázek čekají změny. Prezident Miloš Zeman už podepsal novelu zákona o veřejných zakázkách. Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) navíc připravily celý nový zákon. Ten by měl začít platit v dubnu příštího roku.

Nová pravidla mají především zjednodušit zadávání veřejných zakázek. Schválená novela upravuje celkový rozsah možných stavebních víceprací nebo služeb.

Zatím nesměly překročit 20 procent ceny původní zakázky. Nyní se limit zvýší na 30 procent a připravovaný nový zákon má limit zvýšit až na 50 procent. Kromě toho se změní pravidla hodnocení uchazečů o veřejné zakázky.

„V novém zákoně rozšíříme okruh hodnoticích kritérií, protože většina zadavatelů, respektive uchazečů píše nabídky tak, že jdou na nejnižší cenu. Toto je problém nejenom v České republice. Ovlivňuje to kvalitu celkových prací,“ popisuje ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Karla Šlechtová.

Zároveň odpadne povinnost zrušit zadávací řízení v případě jen jediné nabídky. Další oblast změn má zamezit tomu, aby byl antimonopolní úřad zahlcený podněty neúspěšných žadatelů o veřejné zakázky. Zdržuje to zahájení prací a podle Šlechtové zároveň ohrožuje čerpání unijních peněz.

Důvodem je, že se opravdu posílají podněty, které jsou nesmyslné. Kdokoli je může poslat k ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), který se musí zabývat všemi těmi podněty. Chceme toto řešit i v novém zákoně o veřejných zakázkách. Jedna z těch věcí určitě bude sankcionování za nesmyslné podněty,“ dodává Šlechtová.

Pokud navíc někdo bude chtít zpochybnit zakázku u antimonopolního úřadu, bude muset složit kauci až deset milionů korun. Zatím byla horní hranice dva miliony korun.

Řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže by mělo zrychlit i to, že komunikace s úřadem bude elektronická.

 

Kontejnery poputují do podzemí, náměstí zkrášlí nová kompozice (Deník.cz)

Úterý, 24. únor 2015

Mezi investicemi, které letos plánují v podkrkonošské metropoli, dominuje záměr na omlazení Jiráskova náměstí. Uskutečnit se má během letních měsíců.

Prioritou je regenerace zeleně a veřejných ploch a celkové oživení prostoru. „Věříme, že práce začnou během měsíců června či července. V současné době se připravují potřebné podklady pro vyhlášení veřejné zakázky. Radní by to měli učinit během března," přibližuje starosta města Ivan Adamec.

Investice do obnovy Jiráskova náměstí je vypočítaná na 10 miliónů korun, osmdesát procent způsobilých výdajů má pokrýt dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí. „Současně s obnovou zeleně plánujeme instalaci podzemních kontejnerů pro tříděný odpad," líčí budoucí podobu náměstí starosta.

„Jiráskovo náměstí tak bude první lokalitou v Trutnově, kde barevné plastové kontejnery přestanou hyzdit veřejný prostor, a zároveň si tu vyzkoušíme, jak bude nový systém fungovat," dodává Ivan Adamec.

Mezi důvody, proč město k obnově jednoho z trutnovských rynků přistupuje, patří negativní dendrologický posudek stávajících stromů. „Prostor nově zkrášlí plošná výsadba keřů, trvalek a okrasných trav. Samozřejmostí je vysázení nového stromořadí i solitérních stromů. Pro odpočinek budou na náměstí vytvořeny dvě hlavní klidové zóny. Uprostřed zkrášlí prostor vodní prvek a novinkou se stanou betonové boxy opatřené dřevěnými lavicemi pro diskutující skupinky, například studenty blízkého gymnázia," popisuje mluvčí města Veronika Svobodová.

„Náměstí se dočká nových svítidel, integrovaných do sloupků. Další bodová světla budou zapuštěna pod lavičkami tak, aby dotvořila atmosféru. Celý prostor by měl být velmi příjemným místem, které bude přímo vybízet k odpočinku," vysvětluje Ivan Adamec a dodává: „Rekonstrukce Jiráskova náměstí navazuje na dlouhodobý trend zvelebování veřejného prostoru Trutnova, který se tak stane opět o něco příjemnějším místem pro život."

 

Radnice před volbami přidělily zakázky za více než pět miliard korun (Český rozhlas)

Pondělí, 23. únor 2015

Těsně před komunálními volbami přidělilo velkou zakázku například Ústí nad Labem. Město s ní spěchalo hlavně proto, aby nepřišlo o dotaci z EU.

Obří zakázka na účetní software za 538 milionů korun přiklepnutá v Praze bez soutěže jedinému zájemci jen pár týdnů před komunálními volbami v roce 2010. Je to ojedinělý případ, nebo je takové předvolební utrácení z obecních rozpočtů rozšířenější jev?

Český rozhlas prověřil veřejné zakázky všech krajských a obecních měst v letech 2010 až 2015 a podobně rozsáhlé "utrácení na poslední chvíli" jako před pěti lety v Praze mezi nimi neobjevil.

Jako volební jsme si stanovili období od srpna do listopadu 2014 – pracujeme totiž s datem zveřejnění a zakázky bývají někdy zveřejňovány až s měsíčním zpožděním. Našli jsme 606 zakázek odpovídajících těmto parametrům. V tabulce je najdete seřazené sestupně podle celkového objemu.

 

Karla Šlechtová: Půjde především o jednoduchost pro všechny účastníky zadávacích řízení (MMR ČR)

Pátek, 20. únor 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj uskutečnilo dne 16. února v pořadí již čtvrté jednání Kolegia ministryně pro oblast veřejného investování.

Cílem MMR je vytvořit právní předpis, který reflektuje pravidla stanovená EU, zároveň je však srozumitelný pro všechny účastníky zadávacích řízení. Změna systematiky, tedy úprava od obecných ustanovení ke konkrétním a zvláštním postupům, zpřehlední celý zadávací proces. Důraz je kladen zejména na zjednodušení a zefektivnění postupu, zejména u podlimitního režimu, a obecné snížení administrativní zátěže. Ráda bych toto setkání prováděla alespoň jednou za měsíc,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.

Stěžejním tématem diskuse poradního orgánu sdružujícího zástupce odborné veřejnosti byla zejména obsahová stránka a základní systematika nové právní úpravy veřejného investování, která v současnosti vzniká v souvislosti s transpozicí nově přijatých evropských směrnic. Tvůrci zároveň předložili návrh na změnu názvu zákona o veřejných zakázkách. Nový název „Zákon o zadávacích řízeních“ totiž přesněji vymezuje hlavní předmět regulace, tedy skutečnost, že zákon reguluje pouze průběh zadávacích řízení, nikoli celý investiční proces.

Další jednání kolegia budou probíhat v závislosti na procesu přípravy nového zákona.